Svet-Stranek.cz
"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)
INVESTIČNÍ  ZLATO  -  dostupné všem - za VIP ceny

Co je to BUBLINA...?:"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)

Co je to BUBLINA...?

03.06.2011 - V současné době se ze všech stran ve spojení se zlatem a stříbrem začíná ozývat slovo „bublina“. Mluví se tedy o ekonomické bublině, která se týká také akciového trhu, realitního trhu, trhu technologického a rozvojových trhů.Co je to vlastně ta bublina? Podle Wikipedie, je ekonomická bublina (někdy také spekulativní bublina, tržní bublina, cenová bublina, finanční bublina, spekulativní mánie atd.) obchodem s vysokými objemy za ceny, které jsou značně v rozporu s vnitřní hodnotou aktiva.“

Jinými slovy bublina vyžaduje dva faktory: aktivum obchodované ve vysokých objemech a cenu, která je mnohem vyšší, než opravdová hodnota tohoto aktiva. Z toho je tedy zřejmé, že vysoká cena sama o sobě nikdy není známkou bubliny. Protože jsou ceny akcií vysoko, neznamená, že jsme svědky bubliny akciových trhů. Tento případ by nastal tehdy, když by ceny většiny obchodovaných akcií byly uměle vyšší, než je jejich skutečná hodnota. Tento jev můžeme vidět v současné době, kdy zisky firem a jejich budoucí výhled není nikterak oslnivý, ale přesto jejich akcie rostou.

Platí v současné době to samé pro zlato? Přestože jeho cena dosahuje nových a nových rekordů (jak v USD tak v EUR), neznamená to, že je zlato ve fázi bubliny. To by bylo tehdy, když by reálná hodnota zlata byla mnohem nižší, než $1,500 za unci. Ale je reálná hodnota zlata nižší? Většina analytiků si to nemyslí a je mnoho prognóz , kdy cena zlata během 11 měsíců překročí hranici $2,000.

Mnoho oficiálních ekonomů mluví pokaždé když zlato dosáhne rekordu o bublině, která musí prasknout. Toto tvrzení slyšíme již 11 let. Každý ekonomický odborník však musí vědět, že mírný nárůst kolem 20% ročně, není projevem aktiva ve fázi bubliny, ale projevem býčího trendu. Býčí trend samozřejmě parabolickou fází s vysokým nárůstem ceny vždy skončí. Skončí však pouze za těchto předpokladů, které jsou charakteristické pro tz. bublinu:
tehdy, až budou investiční zlato vlastnit a kupovat masy a jeho cena poroste parabolicky. V současnosti vlastní zlato v USA necelé 1% investorů, což je směšné. Ve světovém měřítku se jedná dokonce jen zlomek tohoto procenta. Ještě nikdy v historii našeho světa nevznikla bublina u aktiva, o kterém nikdo neví a nikdo ho nemá. Zeptejte se svých známých, příbuzných a kamarádů, jestli vlastní investiční zlato nebo stříbro. Určitě budou mít peníze uloženy ve fondech, akciích, na termínovaných účtech v bankách, budou mít penzijní, stavební a kapitálové životní spoření. O zlatu málokdy něco slyšeli a když ano, tak jen to, že je nejdražší v historii, a proto je předražené a ve fázi bubliny. Tento komentář slyšíme i u nás již od roku 2005. Zlatu to ale vůbec nevadí a roste si svým tempem, zcela netypickým pro ekonomické bubliny. Pozvolna, ale jistě a každý rok o přibližně 20%. Ten, kdo je trpělivý a nakupuje investiční zlato v obdobích korekce potom vidí zhodnocení své investice dokonce kolem 25-30% ročně.

Zlato tedy v 99,5% případů investoři ještě nemají. Zde je třeba si ale uvědomit, že papírové bankovky a papírová aktiva máme a používáme všichni a to jsou aktiva, která se ocitají stále více a více ve fázi bubliny. Proč? Jedná se o úvěrovou (dluhovou) bublinu. Naše současné peníze vznikají jen a pouze jako dluh buď státní nebo soukromý a jestliže se dluh neustále zvětšuje (přifukuje a bobtná) a úroky rostou a rostou, prasknutí se přibližuje. Naše veškeré peníze tedy vznikly na základě něčího dluhu a až dojde k nesplacení těchto dluhů, peníze nám zmizí při prasknutí dluhové bubliny. Tuto skutečnost si bohužel málokdo uvědomuje a chápe ji, a proto se stále více a více lidí a vlád pouští do zadlužování, tím šíří množství peněz a nafukuje dluhovou bublinu.

Jak to dopadne je snadno předvídatelné. V historii lidských dějin to tak vždy dopadlo a není důvod si myslet, že tentokrát to bude jiné. Na úrovni států dojde ke krachu, kdy jeho oddalování splácí daňoví poplatníci tak dlouho, až jsou vyčerpáni a odmítnout se záchrany dále účastnit, přestože stále slyší, že když se cizí země nezachrání, ohrozí to celý finanční systém. Na úrovni občanů dojde k osobnímu krachu u těch předlužených a zároveň stále dochází ke ztrátě kupní síly peněz u všech ostatních a zejména těch spořivých a šetrných účastníků finančního systému.

Kdykoli uslyšíte termín bublina, neberte to jako samozřejmost. Udělejte si svou vlastní analýzu a úsudek, jestli jsou ceny vysoké proto, že vnitřní hodnota aktiva je vysoká nebo roste díky jiným ekonomickým faktorům. Zlato nemůže mít tuto vlastnost, protože vždy bylo jedinými opravdovými penězi. Pokaždé když média mluví ve spojení se zlatem o bublině, zapomenout uvést skutečnost, že již 11 let roste zlato více než o 20% ve srovnání s 9 hlavními světovými měnami. Odmítají poukázat na skutečnost, že to není růst zlata, ale pokles hodnoty dluhových peněz (měny vznikající na dluhu). Tato skutečnost nám každý den potvrzuje fakt, že v našem světě není s financemi něco v pořádku.

.