Svet-Stranek.cz
"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)
INVESTIČNÍ  ZLATO  -  dostupné všem - za VIP ceny

INVESTIČNÍ ZLATO:"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)

INVESTIČNÍ ZLATO

ZDRAVÍM VŠECHNY, kteří hledají JISTOTU, BEZPEČÍ a NEZÁVISLOST...!


http://zpravy.kurzy.cz/277804-video-zlato-bublina- nebo-dlouhodobe-dobra-koupe/


VELKÁ HRA VE SVĚTĚ PAPÍROVÝCH PENĚZ...!


Svět jak ho známe se neustále mění. Stejně prudkými změnami jako v oblasti dopravy, obchodu, komunikací, domácích spotřebičů či jiných produktů denní spotřeby logicky prochází i svět peněz.

Po přečtení těchto stránek a shlédnutí videa pochopíte, proč “Hra o peníze“ ztroskotala a jak můžete ještě zavčas ochránit své úspory!

VIDEO - PENĚŽNÍ SYSTÉM - JAK VZNIKAJÍ PENÍZE

http://www.youtube.com/watch?v=KH6knt96k3I&feature =player_embedded#at=57


VIDEO - AMERICKY SEN - DRSNÝ ANIMOVANÝ FILM O AMERICKÉ CENTRÁLNÍ BANCE

http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k?


VIDEO - 2 Černý Petr - INFLACE

http://www.youtube.com/watch?v=A72uwTAWQXI&feature =related


VIDEO - JAK CENTRÁLNÍ BANKA USA NIČÍ SVĚTOVOU EKONOMIKU - ZRUŠME FED

http://www.casttv.com/video/d94ybjf/jak-centrln-ba nka-usa-ni-svtovou-ekonomiku-zrume-fed-video


VIDEO - Film End of liberty ukazuje z lidské perspektivy, jak se USA blíží společenskému úpadku. Denně je možné vysledovat několik znamení, které signalizují závažné problémy v Americké společnosti. Samostatně jsou tyto znaky poměrně nevýznamné, ale dohromady dávají ucelený obraz o stavu ekonomiky USA a o směřováemě.

Slyšeli jste někdy poslední dobou, že jbyla nějaká KRIZE? Nejedná se o krizi finanční, ale SYSTÉMOVOU, v různých časových intervalech se opakující !


Krize, která ještě zdaleka není zažehnána...!ZADLUŽENOST ZEMÍ v tabulce

http://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

Úvěrová krize a její příčiny (I.)a (II.): Jak to všechno začalo


http://www.finmag.cz./cs/finmag/ekonomika/uverova- krize-a-jeji-priciny-i-jak-to-vsechno-zacalo/

Člověk tíhne k jednoduchým vysvětlením. Úvěrová krize z roku 2008 to dokonale ilustruje: jedni říkají, že ji způsobila nízká úroková sazba Fedu, druzí vidí příčinu v přebytku úspor v Číně, jiní v přemíře regulace, v nedostatku regulace, v tom, že lidé přicházejí o práci, jiní jednoduše vystačí s tím, že za všechno můžou nenasytní bankéři, a další si najdou ještě něco jiného.


V roce 2013 - 2015 se očekává plošný propad všech světových měn !

Veřejně se dnes již mluví o tom, že svět čeká HYPERINFLACE a zhroucení důchodového systému... !

HISTORIE SE OPAKUJE
Československé měnové reformy 1919, 1945-1953
HYPERINFLACE !

ČESKOSLOVENSKÉ MĚNOVÉ REFORMY 1919, 1945, 1953


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3 %A1_m%C4%9Bnov%C3%A1_reforma_%281953%29


VIDEO - KOLAPS BUDE RYCHLÝ

http://www.youtube.com/watch?v=IklYJnb3IfI&NR=1


Veřejný dluh ČR se blíží 1,5 bilionu Kč, což je pro představu 1 437 700 000 000 Kč. Náš dluh roste rychlostí 5.346 Kč/sekundu. HDP roste o polovinu pomaleji. 1.934 Kč/sek. Tento dluh nemůžeme nikdy splatit, nepomohou žádné úsporné balíčky. Nebude kupní síla a HDP poroste, ještě pomaleji…!


http://www.verejnydluh.cz/Dluh USA je 12 119 259 069 525 $


* KORUNA: -68% ( za posledních 15 let )

* EURO: -56% ( za posledních 8 let )

* DOLAR: -97% ( za posledních 100 let )

Jak rychle klesá hodnota koruny díky inflaci?

* INFLACE: -36% ( za posledních 10 let )

A k tomu všemu daně a poplatky k již tak nedostačujícím výnosům...

* V žádném finančním ústavu nejste chráněni proti těmto formám znehodnocení...

A přeci existuje jeden způsob ochrany...

* ZLATO: zhodnotilo o +180% ( za posledních 5 let )

* MĚSÍČNÍ POPLATKY: -0%( za vedení účtu )

* ROČNÍ DANĚNÍ VÝNOSŮ: -0% ( pokud zlato stále vlastníte )

Zamyslete se nad bezpečím svého majetku přechovávaného v bankovkách...

* ZADLUŽOVÁNÍ ( rostoucí trend ) Státní ekonomiky se zadlužují...

* INFLACE ( rostoucí trend ) Hodnota bankovek klesá...

* BANKROTY ( rostoucí trend ) Firem, bank, států...

* Díky globálně se rozrůstajícímu zadlužení státních ekonomik
v období řízeného tisku velkého množství ničím nekrytých bankovek
za éry snižování úrokových sazeb na úrovně sotva pokrývají inflaci
s chabými vyhlídkami pracujících na sociální podporu ze strany státu
se čím dál více lidí odvrací od nejisté hodnoty bankovek
ke skutečné hodnotě zlata - coby bezpečnému přístavu,
schopného zachovat hodnotu jejich majetku i pro dny budoucí

V USA musí být od 1.1. 2012 dle nové vyhlášky veškerý prodej drahých kovů evidován a vypsán formulář 1099, který bude zpracován IRS. Tím vzniknou další náklady, které se promítnou do ceny zlata a stříbra. Vláda chce mít přehled kdo, jaké množství drahých kovů vlastní..! Proč asi...???

USA, Kanada a Mexiko má již pět let vytištěnu novou měnu "Amero", které je částečně kryto zlatem. Proč by tiskla nové peníze, kdyby neočekávala pád těch stávajících ?

=====

Chtěli byste si pořídit pro rodinu auto, televizi či počítač vyrobený před 30ti lety?

Pokud jste odpověděli NE - odpovězte si poslední otázku...!?!

PROČ TEDY VE SVĚTĚ FINANCÍ KUPUJETE TAKTO ZASTARALÉ A NEFUNKČNÍ a NEVÝHODNÉ PRODUKTY...?

Zastaralé finanční produkty, které se dnes nejčastěji používají (stavební spoření, penzijní připojištění, spořící složka investičního pojištění atd.) VÁS NEOCHRÁNÍ ANI PROTI INFLACI!!

Navštivte některé z našich veřejných obchodně-informačních setkání - zjistěte si pravdu o "HŘE" ve světě peněz!

Pokud máte i Vy obavu, že naplno běžící tiskařské stroje chrlící miliardy ničím nekrytých dolarů, eur, jenů, či korun přinesou v budoucnu neřízenou inflaci s katastrofálními důsledky pro všechny držitele papírových bankovek či elektronických kont v bankách... a nechcete se stát obětmi této manipulace či řízeného vyvlastnění, pak jedinou obranou je uložení alespoň části svého majetku do fyzického zlata.

=====

IŽP


Investiční Životní Pojištění – jeden velký švindl ?


Řada finančních poradců investiční životní pojištění vnucuje svým klientům jako investiční nebo spořící produkt, který by klientovi měl přinést zajištění na penzi.

O tom, že klientovi investiční životní pojištění při extrémně vysokých poplatcích odváděných klientem v rámci tohoto produktu žádné zajištění na penzi nemůže přinést (respektive o tom, že mu tento produkt dokonce stěží naspoří na náklady, které do něj klient vloží) mu samozřejmě finanční poradce nic neřekne.

Naopak mu pomocí různých kalkulátorů a grafů počítajících složené úročení spořící částky vykreslí ohromující zhodnocení, které absolutně nebere v potaz veškeré poplatky spojené s tímto produktem a ignoruje taktéž cyklické chování finančních trhů.

S rostoucí informovaností a finanční gramotností klientů mají tito tzv. finanční poradci stále méně prostoru, přesto je v zájmu každého člověka vědět, na co si má při využívání finančního poradenství dát pozor...!

Koncem roku 2008 vyšel v německém měsíčníku Euro článek s nelichotivým titulkem „Der groβe Schwindel“.

Investiční životní pojištění = černá skříňka !

Ve zmiňovaném článku je životní pojištění označováno jako černá skříňka, u které se pravda ukáže až na konci smlouvy.

Podle časopisu ani klienti znalí účetních čísel a vystudovaní ekonomové nedokážou odhalit veškerá tajemství svých pojistek. Ani důkladné pátrání často neodhalí, co přesně pojišťovna s každoročně poukazovaným pojistným vlastně dělá, jaké částky byly vynaloženy na náklady, jaké na pojistnou ochranu a jaké na spořící složku.
Vysoké náklady

Než se z příspěvků klienta u rezervotvorného životního pojištění dostane něco do spořící složky, je třeba pokrýt náklady spojené s uzavřením smlouvy, náklady na správu pojistného a účtu klienta, náklady na pojistná rizika a v konečné fázi také náklady investičního manažera spravující spořící složku.

Tyto náklady u nejčastěji sjednávaného životního pojištění, kterým je investiční životní pojištění se vyšplhaly na nehoráznou úroveň, díky čemuž investiční životní pojištění nemá prakticky žádnou šanci generovat klientovi nějaký zisk.
Ukazatel nákladovosti TANK

Ukazatel nákladovosti investičních produktů, u jehož vzniku stály časopis FOND SHOP a společnost Sophia Finance, měří veškeré poplatky, počáteční i průběžné, které je klient v rámci svého investičního produktu po dobu jeho trvání povinen zaplatit.

Tento ukazatel (TANK = Typická Absolutní Nákladovost Konstrukce) je pro investiční produkty prodávané na českém trhu zveřejňován na webových stránkách www.t-a-n-k.cz a jeho výše v případě investičního životního pojištění je šokující.

Ve výpočtových listech investičních životních pojištění jsou implicitně zabudovány poplatky, na které klienti často nevidí a většinou ani neví, že existují.

http://www.investujeme.cz/clanky/jak-posuzovat-nak ladovost-v-izp/

Klient v případě investičního životního pojištění něco kupuje, ale nezná cenu toho, co kupuje.
Věznice plné pojišťováků?

Zavádějící a matoucí informace klient nedostává pouze při sjednávání investičního životního pojištění, ale většina pojišťoven v těchto praktikách pokračuje po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

Nejvýznamnějším nástrojem manipulace klienta ze strany pojišťovny je tzv. Výpis z podílového účtu investičního životního pojištění. Ten totiž klientovi dává zavádějící informaci o tom, kolik má klient na svém IŽP naspořeno ke dni zaslání tohoto výpisu. Částka uvedená na výpise není zdaleka totožná s částkou, kterou by klient dostal v případě, že by chtěl ze svého účtu část prostředků vybrat nebo IŽP ukončit.

Částka uvedená na výpise obsahuje výši naspořených prostředků navýšenou (nebo poníženou) o úroveň zhodnocení těchto prostředků a sníženou o tzv. poplatky minulé (tedy o úhrn poplatků stržených pojišťovnou ke dni zaslání výpisu). Ve skutečnosti má ovšem pojišťovna (vždy a za jakýchkoliv okolností) nárok na tzv. poplatky budoucí (tedy o úhrn poplatků za celou dobu trvání smlouvy).

Podpisem smlouvy se totiž klient zavázal pojišťovně veškeré tyto poplatky za celou dobu trvání zaplatit, ať se děje, co se děje…

V okamžiku, kdy klient z účtu vybírá prostředky nebo chce smlouvu ukončit anebo mu je ukončena pojišťovnou, pojišťovna klientovi tyto poplatky z jeho účtu strhne.

Pokud má klient sjednanou smlouvu např. na 30 let a výpis mu je zaslán např. k třetímu výročí smlouvy, tak výpis neobsahuje informaci o tom, že klient dluží pojišťovně poplatky za následujících 27 let !

Kdyby ji totiž obsahoval, tak by se klient zděsil, jak málo peněz na svém pojistném účtu vlastně má a velmi pravděpodobně smlouvu zrušil. A to pochopitelně není v zájmu pojišťovny ani v zájmu zprostředkovatele.

A proč nebudeme mít věznice plné pojišťováků z důvodu podvodu ve zprostředkování? Jednoduše proto, že klient vlastně informaci, jaká je skutečná výše jeho pojistného účtu má po celou dobu trvání smlouvy, respektive si ji může kdykoliv spočítat.

Ve všeobecných pojistných podmínkách uvedených drobným písmem v zadní části návrhu smlouvy je totiž princip a způsob tohoto výpočtu uveden.

Jak taková formulace vypadá, si ukážeme na konkrétním příkladu IŽP jedné významné mezinárodní pojišťovny působící na českém trhu:

Výše odkupného je dána celkovou hodnotou podílových jednotek vedených na podílovém účtu ke dni účinnosti sníženou o dlužné poplatky a o jednorázový poplatek při zrušení pojistné smlouvy, který odpovídá hodnotě dosud neuhrazených nákladů. Výše tohoto poplatku je rovna částce P1 + P2.

No a výši P1 a P2 si každý klient může kdykoliv jednoduše spočítat dle uvedeného vzorce:
P1 = (1-(1-IUD)n-t).VIU
P2 = ∑k(1-BOS)(1-(1-IUD)n-k+1)UPPk/2

No, a pak že klient nemá potřebné informace…

Jednou z evropských zemí, ve které problémy související s IŽP došly nejdále, je Nizozemsko. Zdejší drobní investoři, kteří pravidelně investovali prostředky do investičního životního pojištění, se dokonce sdružili v neziskové organizaci, aby se domohli navrácení prostředků, které nevědomky zaplatili na poplatcích.

V Německu byla zase zveřejněna studie, která odhadla ztráty (= poškození klientů) související s investičním životním pojištěním na těžko uvěřitelných 30 mld. EUR ročně!!


P E N Z I J N Í - R E F O R M A


P E N Z I J N Í - F O N D Y = jak se staví tunely !


Průměrný výnos PF v letech 2000 - 2009 byl 0,3% !


http://ipenze.cz/penzijni-fondy-srovnani-2010

http://ipenze.cz/penzijni-fondy-porovnani-2010

http://www.srovnavac.cz/penzijni-fondy-srovnani

http://video.ihned.cz/c1-49967310-netradicni-vyzva -ekonomu-nechceme-se-v-duchodu-past

"Občas doba nazraje tak, že je třeba sáhnout k mimořádným prostředkům. Absurdní přístup k seriózním tématům může dokázat více než přístup vážný," řekli si ekonomé Next Finance Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora a natočili netradiční video o důchodové reformě. Více k tématu - mýty o důchodové reformě, kdo na ní vydělá a kdo naopak prodělá, čtěte ve velkém tématu čtvrtečních Hospodářských novin.