Svet-Stranek.cz
"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)
INVESTIČNÍ  ZLATO  -  dostupné všem - za VIP ceny

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY...?:"Kdo má zlato, má vždy peníze" (Alan Greenspan)

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY...?

Generální zplnomocněnec pan Ergun Spitzer

má 20 let mezinárodních obchodních zkušeností. V roce 2002 založil společnost European Capital Group (ECG) se sídlem ve Vídni, která se zabývala finančními produkty a od roku 2008 pak výhradně investičním zlatem a stříbrem. V České Republice nabízí společnost ECG své služby od března 2010 prostřednictvím franchízových partnerů.


Kdo je ECG?

Společnost ECG Noble Metal Investments GmbH se sídlem ve Vídni se specializuje na prodej vzácných kovů. Společnost prodává vzácné kovy výlučně prostřednictvím osobní franšízy.

Proč bych měl kupovat vzácné kovy?

Vzácné kovy a zejména zlato jsou známé a žádané již po tisíciletí jako prostředky směny. Zlato přežilo všechny měny, je celosvětově známé a samo o sobě má status měny. Zlaté cihličky slouží jako mezinárodní platební prostředek a jsou drženy mnoha centrálními bankami světa jako hodnotná investice (měnová rezerva). To, co platí pro všechny státy a centrální banky, by mělo být dobré a důležité i pro "každého“.

Odkud pochází moje vzácné kovy?

Cihličky pro investiční účely jsou vyráběny několika odlévacími a razícími společnostmi. Našimi hlavními partnery jsou skupina Umicore SA, Munze Osterreich, Argor-Heraeus SA. Společnost ECG obchoduje výlučně s cihličkami, které odpovídají výrobnímu standardu LBMA (London Bullion Market Association) „GOOD DELIVERY“ - kovy v dobrém doporučení.
http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=29& title=gold_list
http://www.argor.com/
http://www.youtube.com/watch?v=y3YCDh4r7Zo

Kdo mi zaručí, že jsou vzácné kovy pravé?

Společnost ECG garantuje, že obchodované vzácné kovy pochází pouze od odlévacích společností, které svou kvalitou odpovídají mezinárodní zkušební pečeti „Good-Delivery“ LBMA (London Bullion Market Association). Každá cihlička má normované ražení, které uvádí výrobce, druh kovu, ryzost a hmotnost. Navíc každý klient obdrží certifikát pravosti.
PS: Na základě své materiálové hustoty necelých 20 g/cm3 (nebo také 19kg/1 litr) má zlato vlastnost, kterou není možné zfalšovat.

Cihlička musí obsahovat 4 povinné znaky a jeden doplňující - výrobní číslo.

!!! POZOR - jakékoliv označení navíc (hologram a pod.) ZNEHODNOCUJE cenu investice v okamžiku zpětného prodeje o desítky procent z výkupní ceny!!!


Kde budou moje vzácné kovy uloženy + bezcelní sklad?

Společnost ECG skladuje vzácné kovy ve vysokobezpečnostním sejfu, nezávislém na bankách, specializovaném na úschovu cenin a velmi renomovaném v této oblasti-přes 40 let tradice.
V tomto sejfu je podkytnut klientům 3.nejvyšší stupeň zabezpečení.

http://www.dassafe.com/


http://www.ecapitalgroup.com/de-at/service.aspx


Kdo ručí za vzácné kovy uložené prostřednictvím společnosti ECG?

Vzácné kovy uložené v trezoru SAFE jsou 100 % zajištěny proti všem známým rizikům.(např. požár, krádež, loupež atd.)

Jak se dostanu ke svým vzácným kovům uskladněným v trezoru SAFE?

Kdykoliv můžete prostřednictvím dopisu nebo e-mailu požádat o dodání. I na naší domovské stránce můžete v oblasti servisu kdykoliv nahlédnout do vaší úschovy a rychle a nebyrokraticky zrealizovat dodatečné objednávky nebo dodávky. Můžete počítat s dodací lhůtou průměrně 3 dny. Ve výjimečných případech a po předchozím sjednání termínu je možné vzácné kovy vyzvednout také osobně na centrále společnosti ECG ve Vídni.

Jak mohu vzácné kovy přes ECG nakoupit?

Vzácné kovy společnosti ECG můžete získat po celé Evropě prostřednictvím našich franšízových partnerů. Stávající klienti mohou na základě svých osobních přístupových údajů provádět také online objednávky.

Proč bych měl vzácné kovy nakoupit přes ECG?

Díky dlouhodobému postavení společnosti na trhu se vzácnými kovy a mezinárodnímu působení nabízíme klientům nejvýhodnější podmínky v rámci EU jak u spořících programů, tak u jednorázových nákupů. Při využití franchezového partnerství můžete získat velmi zajímavé finanční odměny i za "pouhé" doporučení dalších klientů, a mít tak své zlaté zajištění v konečné fázi de facto z d a r m a.

Proč bych měl své vzácné kovy nechat uskladnit prostřednictvím společnosti ECG?

Díky pohodlnému a bezpečnému uložení prostřednictvím společnosti ECG ušetříte výrazné finanční částky (až 90%) za vlastní pronájem trezoru.

POZOR!!! Společnost ECG zásadně NEDOPORUČUJE ukládání drahých kovů V BANKOVNÍCH TREZORECH!!


Co se stane s mými vzácnými kovy uskladněnými prostřednictvím společnosti ECG v případě insolvence společnosti?

Vaše vzácné kovy jsou i v době skladování ve vašem osobním vlastnictví a jsou pro vás pouze bezpečně uloženy v externím trezoru pronajatém společností ECG. Z právního hlediska se přitom jedná o zvláštní majetek("vykázaný majetek společnosti"), a proto se také neobjevuje v žádné účetní rozvaze. Pokud by tedy došlo k insolvenci, prokážete se hodnotovým certifikátem správci konkurzní podstaty ustanoveným soudem, a vaše vzácné kovy vám musí být vydány.

Kolik stojí uskladnění?

ZLATO
Uskladnění zahrnuje pojištěný transfer od odlévací společnosti do trezoru, pronájem externího vysoce zabezpečeného skladu, jakož i Váš neomezený online přístup a náhled do vaší úschovy. Cena za uskladnění je 1,2% včetně DPH z aktuálního množství vzácných kovů. + z předpisu obednávky na další rok. ( Příklad: K 1.1.2011 uskladněno zlato v ceně 2000€ - cena za uskladnění včetně pojištění proti všem rizikům 24,-€ur, + objednávka 100,-€ur/měs. = 1200€ ročně - cena za uskladnění 14,4€ur, celkem tedy 38,4€ur )
Pouze pronájem (bez pojištění) nejmenší bezpečnostní schránky v SAFE stojí ročně 310€ na jméno, 400 € ročně při anonimním pronájmu.

STŘÍBRO
Bezcelní sklad ve Švýcarsku
Cena za uskladnění je 1,5% plus DPH (max. však 7,4% z 1,5%)
Pokud Vaše investiční stříbro neopustí sklad, nepodléhá investice zdanění
Necháte-li si zaslat stříbro ze skladu zaplatíte DPH 20 %. Při osobním odběru ve Švýcarsku zaplatíte DPH max. 8%.

Kolik stojí dodání?

Dodávka zahrnuje pojištěný transport v rámci celé EU, na vámi požadovanou (jakoukoliv) adresu. Poplatek za dodávku je výhodný z hlediska nákladů a činí 1% z hodnoty zboží, min. 35,- €ur.
Klient však hradí pouze 0,75% z ceny zásilky, zbytek hradí ECG
Při dodání zlata do 50 g klient za vyskladnění zaplatí navíc 30,- Eur.
Zlato si můžete také osobně vyzvednout v sídle společnosti ECG ve Vídni, (avizo min. 3 dny předem). Osobní výběr je zpoplatněn stejně, jako dodávka kurýrní službou.

Co se stane s mými údaji?

Společnost ECG je vázána ustanoveními o ochraně dat a žádné údaje dále n i k o m u nepostupuje. Od částky € 15.000,- jsme podle ustanovení zákona proti praní špinavých peněz povinni zaznamenat osobní údaje formou předložení identifikačního průkazu (cestovní pas, občanský průkaz).

Kolik bych měl investovat do vzácných kovů?

V zásadě se v tomto případě jedná o fyzickou koupi zboží a nikoliv o investci do cenných papírů. Také vzácné kovy podléhají výkyvům, popř. obecně platným tržním zákonům jako např. nabídce a poptávce. Proto by se na vzácné kovy také nemělo nahlížet jako na předmět spekulace na krátké časové období, nýbrž jako na doplněk k vašemu portfoliu. Zde platí zásada, že vzácné kovy by měly tvořit 15-30% rodinného majetku, představují ideální kombinaci k jiným produktům, především kvůli schopnosti zachovat kupní sílu a bezpečně ochránit před inflací, a to 3-4x účinněji než finanční spořící programy (stavební spoření, investiční spoření, důchodové připojištění) Pro účely osobního poradenství vám rádi doporučíme franšízového partnera ve vašem okolí.

Proč jsou cihličky lepší než mince?

Cihličky jsou při výrobě výhodnější než mince, u kterých vznikají vyšší náklady na ražbu. Dále je nutné dbát na to, že ne všechno, co vypadá jako mince, také mincí je. Často se jedná také o medaile. V takovém případě se může stát, že bude splatná daň z obratu (DPH - 20%) Zlaté cihličky spadají z daňově technického hlediska pod investiční zlato a jsou proto od daně z obratu osvobozeny.

Zlato nebo stříbro?

Na jedné straně je to věcí vkusu, ale také daňová otázka. Zlato bylo a historicky bude (také z důvodu své barvy a lesku) považováno za nejušlechtilejší vzácný kov. Stříbro bez ohledu na svoji formu vždy podléhá dani z obratu. U stříbra je nutné také pamatovat na to, že u stejné peněžní hodnoty je nutné přepravit nesrovnatelně vyšší hmotnost. Mnozí však vidí také větší potenciál růstu hodnoty než u zlata, protože hledání a těžba stříbrných dolů byla v posledních desetiletích velmi opomíjena a poptávka (speciálně v průmyslu) je stále větší.

Kde mohu své vzácné kovy opět vyměnit za peníze?

Společnost ECG vám vždy garantuje zpětný odkup vašich vzácných kovů, které jste od nás získali. Aktuální cenu zpětného odkupu vidíte kdykoliv v našem ceníku. Samozřejmě můžete své vzácné kovy prodat také u většiny bank (mimo ČR), společností zabývajících se odléváním zlata a obchodníků se zlatem. Naše cihličky „Good-Delivery“ jsou uznávané po celém světě a jsou nepřetržitě 24 hodin denně obchodovatelné.

Dostanu v bance nebo jinde vzácné kovy levněji!?!

Na tuto otázku jsme pro Vás připravili odpověď ve formě tabulky - viz porovnání cen na českém trhu. ECG nabízí svým klientům neporazitelnou cenu při spořícím programu, pro spořící klienty jsou jednorázové nákupy především malých cihliček také výrazně výhodnější. POZOR! Často lidé kvůli nižší ceně v přepočtu na gram požadují cihličky nad 50gr - z pohledu finanční gramotnosti je to však nevýhodná investice (omezená průběžná likvidita aj.)
Důležité je také dbát na hodnotu při dalším prodeji. Banky nejsou zavázány ke zpětnému odkupu a cihličky nakoupené u bank jsou často odkupovány pouze za cenu taveného zlata.

Je úschova vzácných kovů převoditelná?

ANO! Úschova je kdykoliv prostřednictvím vlastníka úschovy převoditelná. Pro realizaci tohoto převodu je vám naše kancelář popř. vás osobní franšízový partner k dispozici. Nový majitel musí svým podpisem vzít na vědomí a akceptovat Všeobecné obchodní podmínky. V případě úschovy vyšší než € 15.000,--- je nezbytný identifikační průkaz.
Nový majitel úschovy samozřejmě obdrží nové údaje pro přihlášení do systému.

Co je lepší? Jednorázová objednávka nebo spořící plán?

To v první řadě závisí na vašich možnostech. Nejlepší je kombinace obojího. Část vaší již získané peněžní hodnoty vložit do jednorázové objednávky a část do spořícího plánu za účelem odpružení cenových výkyvů.(cost average efekt, bonusové gramy)

Co se stane, když nemohu spořit?

Jednoduše řečeno … NIC! V případě, že společnost ECG nebude moci zaznamenat žádnou příchozí platbu, nedojde ke koupi žádných vzácných kovů. To povede pouze k tomu, že své cílové částky dosáhnete později. Jakmile společnost ECG opět zaznamená příchozí platbu, budou opět vzácné kovy nakupovány a skladovány vašim jménem. Dokud necháte vzácné kovy skladovat prostřednictvím společnosti ECG, máte neomezený online přístup ke své úschově a můžete se kdykoliv dotázat na její stav. Ani krátkodobé ani dlouhodobé přerušení spoření nepodléhá sankcím, je na vůli klienta, kdy a kolik peněz chce a může použít na nákup zlata. Spořící částka a frekvence uvedené v objednávce mají pouze o r i e n t a č n í charakter.

Je cena příliš vysoká?!?

Ve srovnání ke komu nebo k čemu? Jak říká přísloví, „není všechno zlato, co se třpytí“, je rozhodující, o jakém zlatě zde hovoříme.
Speciálně pro zajištění svého portfolia bychom měli dávat přednost cihličkám s nejvyšší ryzostí (tzv. fajn-gold kvalita: 999,9) Dále je rozhodující, jakou ražbu cihlička má. Mnoho našich klientů používalo před rozhovorem s našim poradcem za jediné srovnávací kritérium „London-Fixing“.To je podobné jako srovnávat cenu ropy s cenou benzínu prodávaného u čerpací stanice.


Co když ceny vzácných kovů padnou?

Vzácné kovy samozřejmě také podléhají cenovým výkyvům, které jsou ovlivňovány přirozenými tržními procesy (nabídka a poptávka, těžební náklady...), jakož i prostřednictvím vývoje světového hospodářství popř. s tím spojeným vlivem médií. Proto byste měli vzácné kovy vlastnit pouze v rozsahu 10 – 25% svého celkového portfolia a nepohlížet na ně jako na krátkodobý předmět spekulace. Z dlouhodobého hlediska je nutné na základě přirozeně omezeného množství těžby zlata počítat s neustále rostoucí cenou.

Jaké daňové důsledky má nákup, vlastnictví nebo prodej mých vzácných kovů?

Na toto téma vám bude vždy k dispozici náš franšízový partner z vašeho okolí. Ve většině zemí nákup zlata dani z obratu (DPH) nepodléhá, stříbro naproti tomu dani z obratu podléhá. V některých státech existuje také časový test. Pokud tento nebude dodržen, pak zisk podléhá dani z příjmu (v Rakousku činí spekulační lhůta v současné době 1 rok).

Jak a komu se vzácné kovy vydávají, pokud vlastník úschovy zemře?

Vzácné kovy budou vydány tomu, kdo může předložit hodnotový certifikát, kdo zná heslo pro přihlášení do systému a kdo může předložit úmrtní list vlastníka úschovy. V ostatních případech je převod úschovy nebo vydání vzácných kovů možný pouze v souvislosti s dědickým řízením prostřednictvím ustanoveného notáře.


Mapa ECG Wien : http://mapy.tiscali.cz/?q=Wienerbergstra%C3%9Fe+11 %2F12A%2C+A-1100+Wien